ymer exchange

Ymer Exchange & varför den slår Avanza på fingrarna

För dig som sovit under en sten dem senaste 3 åren kanske Ymer Exchange låter som ett främmande namn. Men sanningen är att Nordens bästa exchange för kryptovalutor och optioner på kryptovalutor fångat världens uppmärksamhet.

Optionshandel kan verka mer komplicerat än vad det är. Om du letar efter en enkel definition av detta derivat, så fungerar det ungefär såhär.

Optionshandel är handel med instrument som ger dig rätt att köpa eller sälja ett specifikt värdepapper på ett visst datum till ett specifikt pris.

En option är ett kontrakt som är kopplat till en underliggande tillgång, t.ex. en aktie eller ett annat värdepapper. Optionskontrakt är bra för en bestämd tidsperiod, som kan vara så kort som en dag eller så lång som ett par år.

När du köper en option har du rätt att handla med den underliggande tillgången men du är inte skyldig att göra det. Om du bestämmer dig för att göra det kallas det att utöva alternativet.

Om du är en gör-det-själv-investerare som handlar med ett självstyrt konto, har du full kontroll över dina handelsbeslut och transaktioner. På Ymer exchange finns nämligen ett stort community av daytraders och intresserade människor inom just derivathandel.

Olika typer av optioner som Ymer exchange erbjuder

För att bilda din kunskapsbas inom optionshandel, så är det bra att börja med att bekanta dig med de olika typerna av optioner du kan handla. De två grundläggande kategorierna av alternativ att välja mellan är ”Köp” och ”Sälj”, dessa kallas även för call och put.

En köpoption ger dig rätt att köpa ett underliggande värdepapper till ett angivet pris inom en viss tidsperiod (tänk på att det är att kalla det underliggande värdepapper till dig.) Priset du betalar kallas lösenpriset. Slutdatumet för att utnyttja en köpoption kallas förfallodatum.

Köpoptioner kan vara i amerikansk eller europeisk stil. Med alternativ i amerikansk stil kan du köpa den underliggande tillgången när som helst fram till utgångsdatumet. Alternativ i europeisk stil tillåter dig endast att köpa tillgången på utgångsdatumet.

En säljoption är motsatsen till en köpoption. Istället för att ha rätten att köpa ett underliggande värdepapper, ger en säljoption dig rätten att sälja det till ett fastställt lösenpris (tänk på detta som att lägga den underliggande säkerheten ifrån dig.)

Säljoptioner har också utgångsdatum. Samma stilregler (dvs amerikanska eller europeiska) gäller när du kan utöva dem.

Hur fungerar optionshandel hos Ymer Exchange?

Optionshandel är något du kan göra via Ymer exchange som tillåter självstyrd handel. När det gäller mekaniken för hur man handlar med optioner, här är några viktiga punkter att veta.

När du köper en put, köper du ett kontrakt som ger dig möjlighet att sälja ett värdepapper till ett visst utgångsdatum till ett visst pris. Innan du köper en put, några saker att tänka på inkluderar:

Hur mycket du vill investera
Vilken typ av tidsram du vill investera för
Förväntade prisrörelser för den underliggande tillgången
Att köpa säljoptioner kan vara vettigt om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka före utgångsdatumet. Om du köper säljoptioner till ett lösenpris, då tillgångens pris sjunker, kan du utnyttja din option till det ursprungliga lösenpriset.

Säg till exempel att du köper en säljoption för 100 aktier i ABC-aktien för 50 USD per aktie. Före optionens utgångsdatum sjunker aktiens pris till $25 per aktie. Om du väljer att utnyttja din option kan du fortfarande sälja de 100 aktierna till det högre priset på $50 per aktie.

Att köpa ett svärdepapper innebär att du köper ett kontrakt för att köpa en viss aktie eller tillgång till ett visst utgångsdatum. När du köper köpoptioner är det viktigt att tänka på samma faktorer som när du köper säljoptioner.

Att köpa köpoptioner kan vara vettigt om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga före utgångsdatumet. Säg till exempel att du köper en köpoption för 100 aktier i ABC-aktier, men den här gången hoppas du på en prishöjning.

Ditt köpoptionskontrakt ger dig rätt att köpa aktier för 50 USD styck. Samtidigt stiger aktiens pris till 100 dollar styck. Du kan effektivt använda ett köpoptionskontrakt för att köpa den aktien med rabatt.

Du kan läsa mer om optioner hos Bloomberg.